CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, chính vì vậy chúng tôi luôn cam kết bảo vệ tuyệt đối thông tin cá nhân của bạn. Thông tin cá nhân bạn cung cấp bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào sẽ bạ được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng các điều khoản dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập và chúng tôi sử dụng thông tin này như thế nào.
Khi bạn truy cập và sử dụng trang web, đăng kí dịch vụ trực tuyến,  chúng tôi hiểu rằng bạn hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này:

1. Khai báo khi sử dụng

Nội dung trên trang web phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn dịch vụ tốt nhất. Vì thế bạn sử dụng website mà không cần phải cung cấp bất kì thông tin nào. Tuy vậy một số trường hợp liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

2. Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân bạn cung cấp được  chúng tôi sử dụng chúng để phục vụ nhu cầu của bạn hoặc để chúng tôi liên lạc qua các phương tiện điện thoại, email…  để giới thiệu đến bạn những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ Hộp nhựa Bình Minh. Khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một sốmục đích được quy định trong trang này.

Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm, gửi cái yêu cầu đến trang web chúng tôi có thể liên hệ với bạn để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

3. Ghi nhận thông tin trình duyệt

Thông tin này thường được biết đến dưới dạng các “cookies” mà nhiều trang web hiện cũng đang sử dụng. “Cookies” là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của bạn, không phải trên trang web. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.
Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, bạn có thể cài đặt chế độ trình duyệt của bạn thực hiện điều này nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận cookies, bạn sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.

4. Sự an toàn

Trang web này được chúng tốt sử dụng giao thức SSL (Secure Sockets Layer), để bảo vệ tính bảo mật và an toàn trên đường truyền dữ liệu nhằm ngăn chặn các vụ tấn công. Bình Minh luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi bạn sử dụng trang web này.

5. E-mail

Địa chỉ e-mail của bạn được dùng làm công cụ trao đổi thông tin với bạn. Chúng tôi có thể gửi những thông tin bí mật qua e-mail để phản hồi hoặc tiếp nhận yêu cầu  từ bạn. Trong trường hợp bạn không còn sử dụng email đã cung cấp, bạn phải báo cho chúng tôi về điều này. Để bảo vệ bạn, Bình Minh có thể tạm thời ngừng tiếp nhận yêu cầu qua e-mail bạn đã cung cấp nếu thấy có sự gian lận trong đó, cho đến khi chúng tôi xác nhận an toàn.

6. Đối với đối tượng là “Trẻ vị thành niên”

Bình Minh từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị thành niên (do luật pháp địa phương quy định) không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hoặc cho phép sử dụng.

7. Đối tượng “Trẻ vị thành niên”

Bình Minh từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị thành niên không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của bố/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ những trường hợp được luật pháp địa phương cho phép.

8. Các đường liên kết ngoài trang web

Trang web này có thể chứa các liên kết đến website khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung các thông tin để bạn tham khảo. Bình Minh sẽ không chịu trách nhiệm về các nội dung nào liên quan đến các trang web khác

9. Thường xuyên thay đổi quy định

Chúng tôi có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc loại bỏ nội dung hoặc tạm ngưng website mà không báo trước. Tuy vậy, nếu quy định thay đổi gây ảnh hưởng đến lợi ích của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo sự thay đổi qua email hoặc thay đổi ở trang chủ website.