CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG HỘP NHỰA BÌNH MINH

Sự tin cậy và lựa chọn sản phẩm của quý khách hàng là động lực để Công ty Hộp nhựa Bình Minh phát triển và phấn đấu hơn nữa. Bình Minh xin được gửi tới quý khách chính sách bán hàng như sau: